Schakeltechniek 5A050

Studielast 3 ECTS
Doelgroep INF trim 1.1 (TI) / TIW
Docent dr.ir. L. Józwiak

Informatie is te verkrijgen bij Lech Józwiak EH 9.08, (040-247) 3645

Nieuws

16062006 Pagina reset voor de jaargang 2006/2007.

Het vak gaat van start in de week van 11 september met een inleidend practicum. Dit inleidend practicum wordt 2x gegeven, beide keren in EH 9.05: di 12 sep, 13:30u, en wo 13 sep, 13:30u.

Organisatie van het onderwijs

Het vak kent 5 practica, beginnend in de tweede collegeweek, en 8 colleges, beginnend in de derde collegeweek. Deelname aan de practica 2 t/m 5 is verplicht voor 1e-jaars informatica studenten. Voor TIW studenten is deelname aan de practica vrijwillig. Ouderejaars studenten kunnen deelnemen als er voldoende plaatsen zijn.

Het vak kent twee tentamens. Het normale tentamen vindt plaats in de reguliere examenperiode van het herfsttrimester (na afloop van blok B). De herkansing vindt plaats in de tussenweek van het wintertrimester (na afloop van blok C).

Zie de roosters en de studiewijzer (beschikbaar bij het studiemateriaal) voor meer informatie.

Studiemateriaal

Waar je zelf voor moet zorgen

o A.B. Marcovitz: Introduction to Logic Design, International Edition
McGraw-Hill, eerste editie 2002 of tweede editie 2005
Extra informatie via http://www.mhhe.com/marcovitz
(aanbevolen)
o Een notebook met daarop geinstalleerd Microsim / PSpice
(alleen voor het laatste practicum)

Wat je van ons krijgt

o Updated 16062006 Studiewijzer
o Updated 16062006 Practicum- en collegeslides
o Handleiding Microsim
(Voor schakeltechniek zijn alleen paginas 1 t/m 11 relevant.)
o Microsim versie 8
(Save the microsim.zip file on your local disk drive before installation.
Unzip and install Microsim on drive C:\ of your laptop in a standard way.)

Oefenmateriaal

o Updated 16062006 Zelftoetsen plus uitwerkingen
o Updated 16062006 Opgaven voor zelfstudie
o Updated 16062006 Oude tentamens

Korte omschrijving inhoud

Theorieën en methoden gebruikt bij het ontwerpen van digitale circuits.

Combinatorische logica:
Boolse algebra
2-level logica
multi-level logica
Representatie van getallen
getalsystemen
aritmetische circuits
Sequentiële logica:
flipflops, registers, counters
Mealy en Moore machines

Opmerkingen

Deze pagina zal gedurende het trimester een aantal keren worden aangepast. Kijk dus regelmatig op deze pagina.