next up previous
Next: About this document

Aankondiging seminarium
Instruction Level Parallelism (ILP)

Henk Corporaal (Technische Universiteit Delft)
Peter Knijnenburg (Rijksuniversiteit Leiden)

Inhoud

De laatste jaren staan microprocessoren die meer dan één instructie tegelijk kunnen executeren sterk in de belangstelling. We onderscheiden twee klassen van deze zgn. wide issue processoren: superscalar (zoals de Pentium Pro, PowerPC en Dec Alpha) en VLIW (zoals de TriMedia en TI Velocity). Wide issue processoren vergen een aantal hardware aanpassingen, zoals het repliceren van functional units. Verder moet het parallellisme dat inherent is aan programma's door de compiler ontdekt worden en moet er dusdanig code gegenereerd worden dat dit parallellisme door de microprocessor uitgebuit kan worden.

Zeer belangrijke vragen hierbij zijn hoe om te gaan met controle afhankelijkheden (zoals branches), en data en geheugenadres afhankelijkheden: deze afhankelijkheden kunnen tot onacceptabel lange stalls leiden waarbij zeer veel instructies moeten wachten op de uitkomst van vorige instructies. In dit seminarium zullen deze problemen besproken worden en de mogelijke hardware als software (compiler) oplossingen. Hierbij ligt het accent op de meest recente ontwikkelingen.

Opzet

Dit seminarium wordt gezamelijk door Delft en Leiden georganiseerd en beslaat acht woensdagmiddagen en kan gevolgd worden door studenten (3tex2html_wrap_inline48 en 4tex2html_wrap_inline48 jaars) en promovendi. Studenten kunnen hiervoor minimaal 3 studiepunten verkrijgen.

De bijeenkomsten worden afwisselend in Leiden en Delft gehouden. Na twee inleidende colleges door de docenten wordt een aantal artikelen door studenten voorbereid en gepresenteerd. Na afloop wordt er een korte opdracht gegeven.

De eerste colleges zijn gepland op woensdag 25 februari (in Leiden; Computer Science Dep., Niels Bohrweg 1, zaal 405) en dinsdag 3 maart (in Delft, ET-10.16), om 13.15 uur. Informatie en opgave bij Jeroen Hordijk (ET k.10.230; tel. 4959; jeroen@cardit.et.tudelft.nl).

Onderwerpen
next up previous
Next: About this document

Henk Corporaal
Tue Mar 10 11:07:06 CET 1998