next up previous
Next: Tentamenvoorbeeld II Up: No Title Previous: Tentamenvoorbeeld I

Antwoorden tentamenvoorbeeld I

Vraag 1 c Vraag 11 b Vraag 21 c
Vraag 2 c Vraag 12 c Vraag 22 d
Vraag 3 d Vraag 13 c Vraag 23 b
Vraag 4 b Vraag 14 c Vraag 24 d
Vraag 5 b Vraag 15 a Vraag 25 d
Vraag 6 b Vraag 16 d Vraag 26 b
Vraag 7 b Vraag 17 d Vraag 27 d
Vraag 8 b Vraag 18 a Vraag 28 a
Vraag 9 d Vraag 19 d Vraag 29 d
Vraag 10 b Vraag 20 d Vraag 30 d


next up previous
Next: Tentamenvoorbeeld II Up: No Title Previous: Tentamenvoorbeeld I

Henk Corporaal
Fri Jun 5 18:56:04 MET DST 1998