Et09-37 Kwantitatieve Aspecten van Computer Architectuur

VAK : Kwantitatieve Aspecten van Computer Architectuur
(voor het laatst gegeven in cursusjaar 1998/1999)
CODE : et09-37
DOCENT : dr. H. Corporaal
TEL. : 5021
BEGELEIDERS : MSc. A. Cilio
TEL. : 3643
 

 OMSCHRIJVING:
Bespreking van architectuur en organizatie van moderne microprocessoren. Een belangrijk accent ligt op het maken van kwantitatief onderbouwde ontwerpbeslissingen. Onderwerpen:  Basisprincipes. Prestatie en kosten. Ontwerp en implementatie van instructiesets, metingen. RISC en pipelined executie. Instructie-niveau parallellisme. Superscalar, Superpipelined, Very Large Instruction Word en Vector processoren. Out-of-order executie. Branch predictie technieken. Speculatie. Ontwerp van geheugen-hierarchieen. Systeemprestatie, verbinding met periferie. Code generatie en scheduling. Nieuwste ontwikkelingen.

 VEREISTE VOORKENNIS : et09-20, et06-35
STUDIELAST : 100 uren
STUDIEPUNTEN : 2,5
COLLEGE : 24 uren
PRACTICUM :
TENTAMENVORM : schriftelijk en huiswerk opgaven
TENTAMENSTOF : wordt op college bekend gemaakt
DICTAAT :
VEREISTE LITERATUUR/STUDIEMATERIAAL : Hennessy, J.L en D.A. Patterson: Computer Architecture: A Quantative Approach; second edition


Back to homepage of Henk Corporaal