Oefening 1

Vertaal de volgende C-code naar MIPS assembly.
	int sum(int a[], int n)
	{
	  int i, s;

	  s = 0;
	  for (i = 0; i < n; i++)
	   sum += a[i];

	  return s;
	}
Oplossing

Oefening 2

De Fibonacci (fi)i>=0 getallen worden als volgt gedefinieerd: f0=1, f1=1 en als i>1, dan fi = fi-1 + fi-2. De volgende recursieve functie berekent het n-de Fibonacci getal. Kan het ook iteratief (d.w.z. met een loop)? Hint: ja. Hoe dan?
    int fib(int n)
	{
	  if (n <= 1) return 1;
	  else return fib(n-1)+fib(n-2);
	}
Vertaal deze functie naar MIPS assembly code.

Oplossing