next up previous
Next: Programming and Procedures

Structuren van Computerprogramma's Et09-12

dr. H. Corporaal
dr. ir. A.J.C. van Gemund

Technische Universiteit Delft
Faculteit Informatietechnologie en Systemen
Afdeling Elektrotechniek
Sectie Computerarchitectuur en Digitale Techniek

Overzicht van de behandelde stof, verdeeld in 7 sessies. Vervolgens 3 voorbeeld tentamens met bijbehorende antwoorden.

Henk Corporaal
Fri Jun 5 18:56:04 MET DST 1998